+420 776 226 009

thermodum@seznam.cz

Posi - Joist nosníky

Firma AAA Thermo Block s.r.o. si vám dovoluje představit nejnovější typ POSI – JOIST nosníků. Nosníky jsou tvořeny dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Spojení dřeva a oceli dává možnost širšího využití ve stavebnictví a větší volnost při projektování.

Snadná instalace rozvodů vody, topení, vzduchotechniky, atd.

Používají se při konstrukci stropů, plochých střech, střešních vaznic a krokví jako konstrukční prvky krovů. Velkou výhodou těchto nosníků je snadná instalace rozvodů vody, topení, vzduchotechniky, atd.

Systém eliminuje tvorbu prostupů, mokrý proces, nároky na mechanizaci při provádění stropů, včetně úspory nákladů jak materiálních tak nákladů souvisejících s pracností. Výška stropních nosníků se pohybuje od 290 do 403 mm.

Ocelové diagonály jsou certifikovány Státním zkušebním ústavem a jsou vyráběny ve speciálním lisovacím zařízení, kterým lze dosáhnout požadovaných kvalitativních i kvantitativních hodnot.

Ke stažení: